Podatki

ELEKTRO GVOZDEN
SLAVKO GVOZDEN s.p.
VIDEM 60
1312 VIDEM DOBREPOLJE

Tel: 05/9951749
Fax: 01/7867275
GSM: 031/683667
E-mail: e.gvozden@siol.net

Elektroinštalacije Gvozden

Elektroinštalacije

Električne inštalacije, ki jih izvaja podjetje Elektro Gvozden, združujejo strokovnost, hitrost in ustrežljivost. Izvedba elektroinštalacijskih del je lahko zelo različna. Problem se pojavi, kadar se stranka ne spozna na izvedbo storitve, ki jo je naročila. Kako je lahko prepričana, da so bile električne inštalacije, ki jih je naročila, kvalitetno izvedene? Če se odločate za sodelovanje s podjetjem Elektro Gvozden, do takšnih problemov ne more priti. Stranka vedno dobi strokoven nasvet, kako naj bi se posamično elektroinštalacijsko delo izvedlo in kako bo postopek potekal. Tako tudi stranka, ki se na električne inštalacije ne spozna, dobi občutek, kakšno raven storitve lahko pričakuje. Takšen odnos med podjetjem in stranko torej gradi na zaupanju, ki je podkrepljeno s strokovnostjo.

Električne inštalacije so povezane s številnimi področji, ki jih v celoti pokriva tudi podjetje Elektro Gvozden. Kadar denimo prenavljamo svoje stanovanje ali pa poslovne prostore, morajo biti izvedena tudi adaptacijska dela. Podjetje Elektro Gvozden ponuja hitro in kakovostno izvedbo zamenjave vtičnic in stikal. Pri tem pomagajo tudi pri izbiri najboljše rešitve za adaptirani prostor. Seveda vse električne inštalacije niso enake, kajti prilagojene morajo biti vsakemu prostoru posebej. Pri inštalacijah, ki se izvajajo v novogradnjah, pa tudi pri prenavljanju prostorov, je najbolje, če vsa elektroinštalacijska dela opravi eno podjetje, saj je tako izvedba del enotna, različne faze pa so med seboj usklajene. Podjetje Elektro Gvozden bo pripravilo načrt, ki bo najprimernejši za potrebe vašega stanovanja, kajti vsaka rešitev, če želimo, da je zares vrhunska, zahteva individualno obravnavo.
 
Jaki tok - moč
Izvedba inštalacij individualnih hiš mora biti kakovostna, saj so inštalacijska dela takšna, da ko so enkrat končana, vanje ne želimo več posegati za daljše obdobje.

Razsvetljava

Jaki tok - razsvetljava
Notranja razsvetljava je zelo pomembna zaradi več razlogov. Eni so estetski in drugi so funkcionalni. Če želimo, da bi bila notranja razsvetljava prijetna, moramo izbirati takšno, ki bo ustvarjala prijetni ambient.

Šibki tok

Šibki tok
V primeru, da se računalniki, ki so povezani v mrežo, ne odzivajo dovolj hitro, da podatki potujejo počasi ali kaj podobnega, lahko težave rešijo meritve računalniških mrež.

Vzdrževanje

Vzdrževanje
Kadar imamo probleme z električno napeljavo, je dobro narediti pregled instalacij za jaki in šibki tok ter izvedbo popravil, če se izkaže, da so na inštalaciji nastale težave.

Servis

Servis
Če želimo, da bi inštalacija ohranila svojo funkcionalnost in varnost, moramo po določenem času izvesti zamenjavo dotrajanih materialov.


Meritve

Meritve
Kadar se pojavijo težave računalniških mrež, je najbolje, da naročimo storitev, ki opravi meritve. Tako bodo meritve računalniških mrež pokazale ali je napaka v kablih, strežnikih, usmerjevalnikih ali samih računalnikih.

© 2012 Elektro Gvozden | Kazalo strani | Optimizacija | Izdelava | Mizarstvo Sobočan | RF | SEO